Nieuw(s)
Omhoog Nieuw(s) MP3 Genealogie Contact

 

[Omhoog] 

Januari 2011
Toegevoegd bij de Wijs & Stammen de Parenteel Van Reijer Willemse de Wijs, omgeving Heerewaarden en Parenteel Hendrik Peters de Wijs, omgeving Veldhoven (Eindhoven)

19 december 2010.
Bij de Wijs & Stammen zijn nieuwe parentelen geplaatst. De Wijs & Boer (Zeeland), de Wijs & Nadorp (vnl. uit 's Gravenhage) en de Wijs & Mebus (Groningen).

6 december 2010 is deze site in het geheel opnieuw geplaatst. Enkele storende tekstuele fouten zijn er uit gehaald en bij het MP3 gedeelte werkte de index-links van het alfabet niet. Deze zijn hersteld.

4 december 2010 is deze site de lucht ingegaan. ENJOY
Onderhoud aan deze website vindt af en toe plaats, maar meer dan eens per half jaar zal het zeker niet worden.

 Opbouw van deze site (dit is een plaatje, dus er op klikken heeft geen enkele zin).