Kinders
Omhoog Nieuw(s) MP3 Contact

 

[Omhoog]
[Voorgeslacht]
[Voorouders] 

Onze kinderen: Rens, Naut en Benthe zijn voor ons huwelijk geboren. Men zou 'moetjes' kunnen vermoeden maar dat is niet zo. Na lange tijd te hebben samengewoond trouwden wij pas. Onze kinderen waren daar getuigen van. Ik kan het iedereen aanraden het op deze wijze te doen.

Onder Voorgeslacht de gecombineerde kwartierstaat van onze kinderen. Kwartierstaten zijn van nu naar eerder en daarin komen alle tot nu toe gevonden voorvaders en voormoeders in voor.


Helaas is het ondoenlijk, zo het al mogelijk zou zijn, al deze voorouders terug te vinden. En, om het maar even gek te maken: het aantal voorouders wordt met de generatie verdubbelt terwijl het aantal mensen in de betreffende periode de helft minder is dan er voor. Je zou zeggen: "dat moet het dan toch makkelijker maken." Niet dus. Naar mate je verder terug in de tijd kijkt blijken er ook minder gegevens bewaard te zijn gebleven. Wat het moeilijker maakt is dat de geschiedenis aan de hand van de vaders is geregeld en dus weinig informatie aan de moederskant bestaat.
 

Als we, uitgaande van een kind dat in het jaar 2000 werd geboren, pakweg 30 generaties volledig in beeld zouden kunnen krijgen, met een generatie verschil van 25 jaar, hebben wij na 30 generaties even iets meer dan 1 miljard voorouders (we zitten dan pakweg 'nog maar' in het jaar 1250). Om precies te zijn 1.073.741.824
Onder het rubriekje Voorouders een rekensom over 17 generaties.

Kortom: de kans dat u en ik een gezamenlijke voorouder hebben neemt toe naarmate de generaties verder terug in de tijd liggen.