Moeders
Omhoog Nieuw(s) MP3 Contact

 

[Omhoog]
[Hortensius]
[Vlaar]
[Koenis]
[Stralen] 

 • Sjaantje Hortensius
  Mijn biologische moeder. Zij overleed in 1972. Werd geboren in Boskoop. Met haar zussen Truus en Sary is zij vlak voor of tijdens de tweede wereldoorlog naar Ermelo gekomen. Daar ontmoette zij mijn vader. Op de dag dat zij huwden deden dat ook haar zus Truus met Tom Postma. Een neef van de Postma Supermarkt in Ermelo. Na haar huwelijk kregen mijn ouders 11 (ja ELF) kinderen. In die tijd was het niet ongewoon, hoewel de meeste gezinnen toen ook al uit minder kinderen bestonden.

 • Adriana Vreugdenhil
  Na het overlijden van mijn moeder hertrouwde mijn vader in 1974 met Adriana (Sjaan) Vreugdenhil.
  Tante Sjaan, zoals zij in het begin (en later ook nog wel) genoemd wordt, blijkt in de loop de jaren uit te groeien tot een onvervangbare moeder en (groot)oma.  
  Alle kleinkinderen van Piet de Jong hebben maar één Oma en dat was Sjaan Vreugdenhil. Zij overleed jammer genoeg in 2006, we hadden haar nog zoveel jaar gegund.
  Van de familie Vreugdenhil is een stamboomboek verschenen (dat ik helaas niet tot mijn bezittingen mag rekenen). Behalve dat boek is de stamboom ook digitaal gezet. Voor belangstellende is er een beperktere inzage dan voor directe familie.
  Mocht u belangstelling hebben voor deze stamboom: op http://www.vreugdenhil-online.com/ is hierover alles te lezen.

 • Alida Christina Maria Vlaar
  Mijn schoonmoeder. Van de familie Vlaar is hier een Parenteel opgenomen.

Het verhaal gaat dat de naam Vlaar van een struik zou komen. Ik heb dat echter nergens bevestigd kunnen krijgen. Struiken, bomen, heesters en andere eenpoters heten kennelijk geen Vlaar. Maar....
Opmerkelijk: is de volgende tekst die ik op Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlier_(geslacht)) vond: "De vlier wordt in Noord-Holland en Ameland ook wel flarieboom of vlaarder genoemd" (de Vlier (Sambucus) is een geslacht van snelgroeiende heesters of kleine bomen). Zou de naam dan toch hiervan zijn afgeleid? Dat is natuurlijk niet zeker.

 
Elders vond ik in een boek (Friese plaatsnamen: alle steden, dorpen en gehuchten, door K.F. Gildemacher, pagina 254) de een tekst waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat Vlaar mogelijk afgeleid zou kunnen zijn van de nederzettingsnaam de Flaeren. Lees het volgende gedeelte maar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verhaal gaat ook dat alle "Vlaren" familie van elkaar zijn. Dat  lijkt  beter te kloppen! We hebben echter nog niet alle Vlaar'en tot één stamvader kunnen terugbrengen. Wellicht zal dat ook niet gebeuren omdat we niet nog meer in de tijd terug kunnen qua gegevens.

 • Elisabeth Koenis
  De moeder van mijn schoonmoeder, de oma van mijn vrouw.  Ook een uitgebreide familie. Hier opgenomen voor de leuk. Net als de gegevens met betrekking tot

 • Reinoutje van Stralen
  De moeder van mijn schoonvader. Iets minder uitgebreid maar toch van belang voor een goed overzicht.